Day

5-р сар 13, 2022

Дорноговь ТАГ – 2022 оны Дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу сургалтуудыг зохион байгууллаа

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2022 оны Дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу доорх сургалтуудыг зохион явууллаа. -Аудитор Л.Равдандорж, аудитор Б.Алтанзул – “Гүйцэтгэлийн аудитын заавар,...

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны 2021 оны 6 дугаар тогтоол, МУЕА-ын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын...

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ХАМТ ОЛОН МОД ТАРИЛАА

Төрийн хяналтын байгууллагын 100 жилийн ойг угтсан бүтээлч ажлын төлөвлөгөөний хүрээнд “Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар”-ын хамт олон 2022 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр...

“Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашиг” гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд “Төрийн...

Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулиар дотоод сургалт зохион байгуулагдлаа

Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан “Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль”-ийн талаар аудитор Ч.Гантулга...