Цаг үеийн мэдээ

Монгол Улсын Ерөнхий аудитор Дэлэгийн Загджав Орон нутгийн сонгуулийн журам, заавар, аргачлалыг шинэчлэн баталлаа

Монгол Улсын Ерөнхий аудитор Дэлэгийн Загджав Орон нутгийн сонгуулийн журам, заавар, аргачлалыг шинэчлэн баталлаа

Төрийн аудитын байгууллага Монгол Улсын Их Хурлын ээлжит сонгууль болон аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн үйл явцад ...
Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд нэр дэвшигчдийн хандивын дансны жагсаалт

Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд нэр дэвшигчдийн хандивын дансны жагсаалт

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 51.1. Сонгуульд оролцож байгаа нам, эвсэл болон нэр дэвшигч тус ...
Үндэсний аудитын газраас 30 намын хандивын тайланд өгсөн аудитын дүгнэлт

Үндэсний аудитын газраас 30 намын хандивын тайланд өгсөн аудитын дүгнэлт

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 38.12, 38.13-т заасны дагуу хандивын тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг байршуулж байна. Аудитын дүгнэлтийг ...
Үндэсний аудитын газраас улс төрийн 27 нам, 2 эвслийн мөрийн хөтөлбөрт өгсөн аудитын дүгнэлт

Үндэсний аудитын газраас улс төрийн 27 нам, 2 эвслийн мөрийн хөтөлбөрт өгсөн аудитын дүгнэлт

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 38.13-т заасны дагуу сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр болон түүнд хийсэн аудитын дүгнэлтийг байршуулж байна ...
НАМ, ЭВСЭЛ БОЛОН НЭР ДЭВШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

НАМ, ЭВСЭЛ БОЛОН НЭР ДЭВШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу сонгуульд оролцож байгаа нам, эвсэл болон нэр дэвшигч тус бүр улсын ...
“Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн геологийн судалгааны ажлын хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт аудитад дүгнэлт гаргах шинжээч, хувь хүн, баг, хуулийн этгээдэд

“Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн геологийн судалгааны ажлын хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт аудитад дүгнэлт гаргах шинжээч, хувь хүн, баг, хуулийн этгээдэд

Үндэсний аудитын газар нь “Төрийн аудитын байгууллагын 2024 онд гүйцэтгэх аудитад шинжээч ажиллуулах ерөнхий төлөвлөгөө”- д тусгагдсан “Улсын төсвийн хөрөнгө ...